Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP)

Nieuw facilitair software systeem van SmartWare solutions.

Facilitaire software naar een hoger niveau brengen. Dat is ons doel. Niet alleen techniek maar ook duurzaamheid en levensduurkosten meenemen in de “nieuwe vorm” van een onderhoudsplan.
SmartWare sluit uitstekend aan bij de nieuwste ontwikkelingen en neemt de organisatie mee naar een duurzaam meerjaren onderhoudsplan waarbij de exploitatiekosten in elke fase centraal staan.

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP)

DMOP is een plan dat verbeteringsmaatregelen bevat ten aanzien van duurzaamheid, gericht op energiezuinigheid en binnenmilieu. Het is een methode die de effecten laat zien van energiebesparing over meerdere jaren. Hierdoor worden toekomstgerichte investeringen gedaan. Binnen het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan kan worden gekozen voor meerdere scenario’s op verschillende ambitieniveaus.

De Facility Manager kan met het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan besparen door te investeren. Zo kan met slim onderhoud worden gezorgd voor “groene” cijfers op de balans.