Missie & Visie


De missie van DuurzaamNL

  • DuurzaamNL wil worden herkend als een vertrouwenswaardig bedrijf.
  • Wij werken en denken coöperatief en richten onze vaardigheden op het vinden van antwoorden op de vraag van klanten en omgeving.
  • Het werkklimaat is aanmoedigend.
  • Aspiraties, relaties en uitkomsten zijn gericht op duurzaamheid.
  • Wij voelen ons thuis bij ingewikkelde vraagstukken.

De visie van DuurzaamNL

  • Gekende speler met erkend onderscheidendvermogen door vertrouwenswaardigheid, innovatie en toegevoegde waarde.
  • Gekende speler in de sector op het gebied van vernieuwende, duurzame technieken en oplossingen.
  • Toonaangevende speler in de sector op het gebied van betrokkenheid, kwaliteit en kwantiteit van uit te voeren werkzaamheden.
  • Toonaangevende speler op het gebied van communicatie-aspecten.