Rvb-BOEI

Home / Ingenieurs / Rvb-BOEI

Ingenieursdiensten


Meer weten?

Graag bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn.

(0)33 30 31 089

RVB BOEI inspectiemethodiek

DuurzaamNL biedt strategisch beheer op de thema’s Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet- en Regelgeving door middel van de RVB BOEI methodiek. RVB BOEI® is de door het Rijksvastgoedbedrijf in DuurzaamNL ontwikkelde inspectiesystematiek. De methode heeft als doel alle vormen van inspecties te integreren in één vastgoedbeheersysteem.

Sinds de RGD in 2014 onderdeel is geworden van het Rijksvastgoedbedrijf is de naam van de Rgd BOEI inspectie methodiek overgegaan naar Rvb BOEI.

Voldoe aan de BOEI inspectiemethodiek

  • BOEI inspecties op de thema’s Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet- en Regelgeving
  • De processtappen vormen input voor planmatig beheer en onderhoud van vastgoed
  • Ontwikkeld voor DuurzaamNL i.s.m. het Rijkvastgoedbedrijf

BOEI software

De processtappen in de RVB BOEI inspectiesoftware leveren consistente en eenduidige informatie aan. Denk bijvoorbeeld aan de conditiemeting of onderhoudskosten van gebouwen. Met deze informatie, bijvoorbeeld verkregen met inspecties, kan het belang en het risico van verschillende soorten maatregelen onderling vergeleken en afgewogen worden. Zo kunnen integrale besluiten genomen worden over het planmatig onderhoud voor een specifiek gebouw en/of de gehele portefeuille.